250271 - vrchní referent/ rada v Oddělení majetkových daní (Děčín)

Generální finanční ředitelství nabízí v Děčíně volnou pracovní pozici "250271 - vrchní referent/ rada v Oddělení majetkových daní". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
250271 - vrchní referent/ rada v Oddělení majetkových daní
Obor(y):
Administrativa, Finance
Obec:
Děčín
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Generální finanční ředitelství - 02: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně
Řetězová 1369/2a
40502

Další informace o volném místu

[] Místo výkonu práce: Řetězová č.p. 1369/2a
Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2

Ředitel Finančního úřadu pro Ústecký kraj, jako služební orgán příslušný podle § 10
odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“), vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa č. 250271 a 250275 –
vrchní referent/rada v Oddělení majetkových daní, Sekce Územního pracoviště
v Děčíně, v oboru služby:
02 - Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
s místem výkonu služby v Děčíně.
Služba na těchto služebních místech bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místa je 1. srpen 2024.
Služební místa jsou zařazena podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.
Týdenní služební doba činí 40 hodin týdně.

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:
- Zpracování daňových tvrzení ve složitých případech a provádění účelově zaměřeného
ověřování daňových tvrzení oproti údajům uvedeným v katastru nemovitostí a v jiných
veřejných rejstřících a seznamech.
- Provádění nalézacího řízení za účelem správného stanovení daně.
- Vyměřování a doměřování daně, předepisování příslušenství daně, ukládání pokut
a provádění k tomu potřebných úkonů.
- Vyrozumívání daňových subjektů o nedoplatku, zpracování výkazů nedoplatků a předávání
je k vymáhání.
- Vydávání rozhodnutí o posečkání daně, povolení splátek, odepsání daně pro nedobytnost.
- Zpracování stanoviska k žádostem a jejich eventuálnímu postoupení příslušnému orgánu.
- Zajištění správy daní u přidělených daňových subjektů, vedení jejich spisů.
- Vyřizování opravných a dozorčích prostředků.

Platové podmínky:
- platový tarif v rozmezí od 23 390 Kč do 34 370 Kč podle délky započitatelné praxe a míry
jejího zápočtu dle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
osobní příplatek od 1 719 Kč do 5 156 Kč
- zvláštní příplatek 2 150 Kč podle § 6 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., a služebního předpis
GŘ č. 2/2017.
- možnost výkonnostních a cílových odměn.

Podmínky výkonu služby:
- pružná služební doba,
- 25 dní dovolené,
- 5 dní indispozičního volna,
- 1 den placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí,
- až 5 dnů služebního volna k individuálním studijním účelům,
- příspěvek na stravování,
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění,
resp. doplňkové penzijní spoření, stravování nebo prostřednictvím systému cafeterie),
- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních,
- letní tábor pro děti zaměstnanců,
- víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám (i pro rodinné
příslušníky),
- možnost zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven.


Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 12. června 2024, tj. v této lhůtě doručené
služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního
úřadu Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 61, Ústí nad Labem 400 21, nebo
osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat
rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu
služebního úřadu podatelna2500@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě
do datové schránky ID datové schránky služebního úřadu: qjfn2bj.
Žádosti doručené po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Společné výběrové řízení na služební místa
SM č. 250271 a 250275 – ÚzP v Děčíně“.

Bližší informace poskytne:
Ing. Monika Suchá
Tel.: 412 592 326
monika.sucha@fs.mfcr.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Ing Monika Suchá
vedoucí oddělení

Generální finanční ředitelství - 02: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně
Děčín
40502


Poslední změna: před 2 týdny