250275 - vrchní referent/ rada v Oddělení majetkových daní (Děčín)

Generální finanční ředitelství nabízí v Děčíně volnou pracovní pozici "250275 - vrchní referent/ rada v Oddělení majetkových daní". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
250275 - vrchní referent/ rada v Oddělení majetkových daní
Obor(y):
Administrativa, Finance
Obec:
Děčín
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Generální finanční ředitelství - 02: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně
Řetězová 1369/2a
40502

Další informace o volném místu

[] Místo výkonu práce: Řetězová č.p. 1369/2a
Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:
- Zpracování daňových tvrzení ve složitých případech a provádění účelově zaměřeného
ověřování daňových tvrzení oproti údajům uvedeným v katastru nemovitostí a v jiných
veřejných rejstřících a seznamech.
- Provádění nalézacího řízení za účelem správného stanovení daně.
- Vyměřování a doměřování daně, předepisování příslušenství daně, ukládání pokut
a provádění k tomu potřebných úkonů.
- Vyrozumívání daňových subjektů o nedoplatku, zpracování výkazů nedoplatků a předávání
je k vymáhání.
- Vydávání rozhodnutí o posečkání daně, povolení splátek, odepsání daně pro nedobytnost.
- Zpracování stanoviska k žádostem a jejich eventuálnímu postoupení příslušnému orgánu.
- Zajištění správy daní u přidělených daňových subjektů, vedení jejich spisů.
- Vyřizování opravných a dozorčích prostředků.

Platové a další podmínky:
- platový tarif v rozmezí od 23 390 Kč do 34 370 Kč podle délky započitatelné praxe a míry
jejího zápočtu dle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
- osobní příplatek v rozmezí od 5 156 Kč do 6 874 Kč
- zvláštní příplatek 2 150 Kč podle § 6 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., a služebního předpis
GŘ č. 2/2017.
- možnost výkonnostních a cílových odměn,
- možnost využití napracovaných hodin formou celodenního volna až 2 dny v kalendářním
měsíci.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 22. července 2024, tj. v této lhůtě doručené
služebnímu orgánu:
- poštou na adresu služebního úřadu: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební
61, Ústí nad Labem 400 21,
- osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
- v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu
služebního úřadu podatelna2500@fs.mfcr.cz, nebo
- do datové schránky ID datové schránky služebního úřadu: qjfn2bj.
Žádosti doručené po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo SM č. 250275 – ÚzP
v Děčíně“.


Bližší informace poskytne:
Ing. Monika Suchá
Tel.: 412 592 326
monika.sucha@fs.mfcr.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Ing Monika Suchá
vedoucí oddělení

Generální finanční ředitelství - 02: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně
Děčín
40502


Poslední změna: před 2 týdny