250297 - odborný/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím II. (Děčín)

Generální finanční ředitelství nabízí v Děčíně volnou pracovní pozici "250297 - odborný/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím II.". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
250297 - odborný/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím II.
Obor(y):
Administrativa, Finance
Obec:
Děčín
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Generální finanční ředitelství - 02: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně
Řetězová 1369/2a
40502

Další informace o volném místu

[] Místo výkonu práce: Řetězová č.p. 1369/2a
Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2

Ředitel Finančního úřadu pro Ústecký kraj, jako služební orgán příslušný podle § 10
odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. 250297 – odborný
referent/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím II, Odbor vyměřovací, Sekce
Územního pracoviště v Děčíně, v oboru služby:
02 - Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry
s místem výkonu služby v Děčíně.


Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. srpen 2024.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.
Týdenní služební doba činí 40 hodin týdně.
Služba zahrnuje zejména následující činnosti:
- Zpracování daňových přiznání u více druhů daní u přidělených daňových subjektů.
- Vyrozumívání daňových subjektů o nedoplatku, zpracování výkazů nedoplatků a předávání
je k vymáhání.
- V rozsahu své působnosti vydávání rozhodnutí při správě daní, vyřizování opravných
a dozorčích prostředků. Vyřizování žádostí o prominutí příslušenství daně.
- Provádění vyhledávací činnosti a místních šetření.
- Vydávání rozhodnutí ve věci posečkání daně, povolování splátek a odepsání daně
z důvodu nedobytnosti a prekluze.
- Vyřizování žádostí o poskytnutí informací soudům, policii, notářům, insolvenčním
správcům, exekutorům atd.

Platové podmínky:
- platový tarif v rozmezí od 21 710 Kč do 31 820 Kč podle délky započitatelné praxe a míry
jejího zápočtu dle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
- osobní příplatek od 1 591 Kč do 4 773 Kč
- zvláštní příplatek 2 150 Kč podle § 6 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., a služebního předpis
GŘ č. 2/2017.
- možnost výkonnostních a cílových odměn.


Podmínky výkonu služby:
- pružná služební doba,
- 25 dní dovolené,
- 5 dní indispozičního volna,
- 1 den placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí,
- až 5 dnů služebního volna k individuálním studijním účelům,
- příspěvek na stravování,
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění,
resp. doplňkové penzijní spoření, stravování nebo prostřednictvím systému cafeterie),
- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních,
- letní tábor pro děti zaměstnanců,
- víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám (i pro rodinné
příslušníky),
- možnost zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 17. června 2024, tj. v této lhůtě doručené
služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního
úřadu Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební 61, Ústí nad Labem 400 21, nebo
osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat
rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu
služebního úřadu podatelna2500@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě
do datové schránky ID datové schránky služebního úřadu: qjfn2bj.
Žádosti doručené po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo SM č. 250297 –
ÚzP v Děčíně“.

Bližší informace poskytne:
Ing. Zdeňka Matějková
Tel.: 412 355 301
zdenka.matejkova@fs.mfcr.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Hana Somrová
sekretariát ředitele FÚ
telefon: 475 252 203
email: hana.somrova@fs.mfcr.cz

Generální finanční ředitelství - 02: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně
Děčín
40502


Poslední změna: před 2 týdny