250297 - odborný/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím II. (Děčín)

Generální finanční ředitelství nabízí v Děčíně volnou pracovní pozici "250297 - odborný/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím II.". Nástupní mzda je 21 710 – 31 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
250297 - odborný/vrchní referent v Oddělení vyměřovacím II.
Obor(y):
Administrativa, Finance
Obec:
Děčín
Mzda:
21 710 – 31 820 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Generální finanční ředitelství - 02: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně
Řetězová 1369/2a
40502

Další informace o volném místu

[] Místo výkonu práce: Řetězová č.p. 1369/2a, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2

Služba zahrnuje zejména následující činnosti:
- Zpracování daňových přiznání u více druhů daní u přidělených daňových subjektů.
- Vyrozumívání daňových subjektů o nedoplatku, zpracování výkazů nedoplatků a předávání
je k vymáhání.
- V rozsahu své působnosti vydávání rozhodnutí při správě daní, vyřizování opravných
a dozorčích prostředků. Vyřizování žádostí o prominutí příslušenství daně.
- Provádění vyhledávací činnosti a místních šetření.
- Vydávání rozhodnutí ve věci posečkání daně, povolování splátek a odepsání daně
z důvodu nedobytnosti a prekluze.
- Vyřizování žádostí o poskytnutí informací soudům, policii, notářům, insolvenčním
správcům, exekutorům atd.

Platové a další podmínky:
- platový tarif v rozmezí od 21 710 Kč do 31 820 Kč podle délky započitatelné praxe a míry
jejího zápočtu dle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
- osobní příplatek v rozmezí od 3 182 Kč do 4 773 Kč
- zvláštní příplatek 2 150 Kč podle § 6 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., a služebního předpis
GŘ č. 2/2017.
- možnost výkonnostních a cílových odměn,
- možnost využití napracovaných hodin formou celodenního volna až 2 dny v kalendářním
měsíci.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 22. července 2024, tj. v této lhůtě doručené
služebnímu orgánu:
- poštou na adresu služebního úřadu: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká hradební
61, Ústí nad Labem 400 21,
- osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
- v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu
služebního úřadu podatelna2500@fs.mfcr.cz, nebo
- do datové schránky ID datové schránky služebního úřadu: qjfn2bj.

Žádosti doručené po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo SM č. 250297 – ÚzP
v Děčíně“.

Bližší informace poskytne:
Ing. Zdeňka Matějková
Tel.: 412 355 301
zdenka.matejkova@fs.mfcr.cz

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Zdeňka Matějková
ředitelka Odboru vyměřovacího
telefon: 412 355 301
email: zdenka.matejkova@fs.mfcr.cz

Generální finanční ředitelství - 02: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Děčíně
Děčín
40502


Poslední změna: před 2 týdny