Asistent/ka pedagoga (Horní Habartice)

Mateřská škola Horní Habartice 6, okres Děčín, příspěvková organizace nabízí v obci Horní Habartice volnou pracovní pozici "Asistent/ka pedagoga". Nástupní mzda je 11 750 – 14 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Asistent/ka pedagoga
Obor(y):
Výchova a vzdělávání
Obec:
Horní Habartice
Mzda:
11 750 – 14 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Mateřská škola Horní Habartice 6, okres Děčín, příspěvková organizace - 01 (sídlo)
40502

Další informace o volném místu

Místo výkonu práce: Horní Habartice č.p. 6
405 02 Děčín 2

Kvalifikační předpoklady:
Odborná způsobilost asistenta pedagoga (v § 20 zákona o pedagogických pracovnících).
Asistent pedagoga (školní asistent) získává odbornou kvalifikaci:
a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd,
b) vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku,
c) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního
vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů,
d) středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky nebo
e) základním vzděláním a absolvováním (do 31.8.2023) akreditovaného vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga

Požadavky:
Školním asistentem je podle ustanovení § 2 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ten, „kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního
právního předpisu“.
Asistentem pedagoga může být dle výše zmíněného zákona každý, kdo splňuje tyto předpoklady: je plně způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, má odbornou kvalifikaci, je zdravotně způsobilý, prokázal znalost českého jazyka.
Praxe v zaměstnáních, která mají vztah k náplni práce asistenta pedagoga výhodou.

Přihlášku s požadovanými doklady doručte na adresu Mateřská škola Horní Habartice 6, okres Děčín, nebo emailem na adresu: posta@mshornihabartice.cz nejpozději do 15. července 2024 do 14:00 hodin.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonní spojení, datum a podpis.
K přihlášce připojte:
. strukturovaný profesní životopis,
. originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
. originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

kontaktní pracovník – Mgr. Alena Polášková, 607 203 646

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Alena Polášková
telefon: 607 203 646
email: posta@mshornihabartice.cz

Mateřská škola Horní Habartice 6, okres Děčín, příspěvková organizace - 01 (sídlo)
Horní Habartice
40502


Poslední změna: před 1 týdnem