Dělník údržby města (držitel řidičského oprávnění sk. ,,C1 nebo C") (Jílové)

Město Jílové nabízí v obci Jílové volnou pracovní pozici "Dělník údržby města (držitel řidičského oprávnění sk. ,,C1 nebo C")". Nástupní mzda je 16 130 – 25 290 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Dělník údržby města (držitel řidičského oprávnění sk. ,,C1 nebo C")
Obor(y):
Doprava, Služby
Obec:
Jílové
Mzda:
16 130 – 25 290 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Základní + praktická škola
Adresa pracoviště:
Město Jílové - 03
Teplická 180
40701

Další informace o volném místu

[] Místo výkonu práce: Teplická 180, 407 01 Jílové + všechna k.ú. města Jílové

Popis práce:
• Řízení motorových vozidel - osobního automobilu ("B"), vozidla údržby do 7,5 t ("C", "C1"), popř. traktoru ("T"), včetně nakládky a vykládky přepravovaných břemen; obsluha, oprava a údržba svěřené techniky; vykonávání zimní údržby komunikací - mechanické, ruční (práce v noci); zahradnické práce, vodoinstalatérské, truhlářské, zámečnické, zednické, malířské, natěračské a jiné opravárenské a údržbářské práce.
• Výkon všech druhů manuálních prací v rámci zajišťování správy a údržby města - zejm. správy a údržby místních komunikací, kanalizace, veřejného osvětlení, městské zeleně, popř. dalšího majetku ve vlastnictví města (např. městského koupaliště, hřbitova, bytových domů, pozemků, mobiliáře aj.).

Předpokládaný termín nástupu: IHNED, popř. dle dohody.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• státní občanství ČR, popř. občanství cizího státu s trvalým pobytem v České republice (nutná komunikace v českém jazyce!)
• věk minimálně 18 let; způsobilost k právním úkonům; trestní bezúhonnost

Další požadavky pro vznik pracovního poměru:
• Střední odborné vzdělání s výučním listem nebo ukončené základní vzdělání + min. 5 let „řidičské“ praxe nebo „řemeslnické“ praxe (např. truhlář, zedník, klempíř, zámečník, instalatér, topenář, pokrývač, zahradník, aj.) v zaměstnaneckém poměru nebo jako OSVČ.
• Držitel řidičského oprávnění sk. „B“; „C“ nebo „C1“ – aktivní řidič.
• Zdravotní stav - bez omezení pro práce zařazené do III. kategorie (hluk, vibrace), pro práci v noci, ve výškách, odolnost vůči zátěži chladem, horkem a alergenům.
• Časová flexibilita, pracovní aktivita, ochota učit se novým věcem a vykonávat přesčasovou práci (nárazově).

Výhodou:
- řidičské oprávnění „T“,
- profesní průkaz řidiče.

Uchazeč doloží následující doklady:
• Životopis s těmito údaji:
– jméno, příjmení a titul, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
–přehled dosavadních zaměstnání,
–informace o odborných znalostech a dovednostech,
–kontakt: e-mailová adresa, číslo telefonu,
–datum a podpis uchazeče.
• Kopie těchto dokladů: dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, řidičského oprávnění, osvědčení nebo průkazu odborných dovedností (absolvování školení, výcviků, kurzů) + další dle uvážení.

Pokud bude uchazeč vyhodnocen jako vhodný kandidát na obsazení uvedené pracovní pozice, vznik pracovního poměru (uzavření pracovní smlouvy) bude podmíněn předchozím předložením originálů výše uvedených dokumentů, výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne staršího než 3 měsíce) a zdravotního posudku se závěrem, že se jedná o osobu zdravotně způsobilou pro výkon uvedené práce.

Další informace:
Josef Vlk (OMH MěÚ Jílové), tel: 774 057 781, e-mail: mh2@mujilove.cz
Bc. Daniela Ehlová (OMH MěÚ Jílové), tel. 725 776 491, mh@mujilove.cz

Platové a pracovní podmínky:
• Platové zařazení se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími předpisy.
• Pracovní pozice je zařazena do 5., popř. 6. platové třídy (v závislosti na dosaženém vzdělání a zařazení vykonávané práce dle nař. vlády č. 222/2010 Sb.).
• Pevná pracovní doba (6.30 – 15.00 hod), nárazově nařízená práce přesčas (vč. SO, NE, SV), pracovní po-hotovost (zimní údržba).
• Nárok na dovolenou - 200 h (25 dní).
• Zaměstnanecké bonusy a benefity (stravenky, příspěvek na penz. pojištění, benefitní poukázky aj.).

Místo a způsob přihlášení zájemců:
Přihlášku s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce s označením: „VÝZVA – DĚLNÍK OMH“ a „NEOTEVÍRAT“ do podatelny MěÚ Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, nejpozději do 15.04.2024.

Kontakt na zaměstnavatele

Josef Vlk
telefon: 774057781
email: mh@mujilove.cz

Město Jílové - 03
Jílové
40701


Poslední změna: před 1 měsícem