Investiční referent/ka odboru rozvoje, investic a životního prostředí (Česká Kamenice)

Město Česká Kamenice nabízí v obci Česká Kamenice volnou pracovní pozici "Investiční referent/ka odboru rozvoje, investic a životního prostředí". Nástupní mzda je 30 000 – 38 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Investiční referent/ka odboru rozvoje, investic a životního prostředí
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Česká Kamenice
Mzda:
30 000 – 38 000 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Česká Kamenice - 01: městský úřad (sídlo)
Náměstí Míru 219
40721

Další informace o volném místu

[i] Místo výkonu práce: Česká Kamenice

Charakteristika pracovní pozice:
plnění úkolů vyplývajících pro obce z ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), inves-tiční činnost města a rozvojové záležitosti. Odborně se jedná zejména o zajišťování přípravy a realizace jednotlivých investičních akcí a staveb města a dohled nad jejich výkonem, částečně i oblast životního prostředí.

Platové podmínky:
9. - 10. platová třída v souladu se zněním Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměst-nanců ve veřejných službách a správě, Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Předpokládaný termín nástupu do práce:
01. 07. 2024, případně po dohodě.
Pracovní poměr bude sjednán na dobu:
neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.

Kvalifikační předpoklady:
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe stavebního zaměření (u 9. platové třídy); vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, nejlépe stavebního zaměření (u 10. platové třídy).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- splnění předpokladů podle § 4 Zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předpokládá se základní orientace v dále uvedených činnostech:
- zkušenost s investiční činností a plánováním stavebních akcí,
- znalost problematiky chodu obecního úřadu, zejm. zákona č. 128/2000 Sb., výhodou,
- znalost související legislativy,
- analytické a logické myšlení,
- pečlivost, zodpovědnost, nezávislost, objektivita,
- schopnost týmové práce,
- počítačová gramotnost a výborná znalost práce s MS Office,
- řidičské oprávnění skupiny B.

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo,
- číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
- datum a podpis uchazeče.

Přílohy přihlášky:
- životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a do-vednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- osvědčení (certifikáty, ZOZ apod.) o odborných zkouškách, pokud je jeho držitelem.

Lhůta pro podání přihlášky (včetně příloh):
pondělí 22.04. 2024 - do 17:00 hodin.
(pohovory před výběrovou komisí proběhnou v pátek 26.4. 2024 v dopoledních hodinách)

Způsob podání přihlášky:
obálku označenou "VŘ - investice ORIŽP" zaslat na adresu:
Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru čp. 219, 407 21 Česká Kamenice nebo pře-dat osobně na podatelně Městského úřadu Česká Kamenice.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení a výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Co nabízíme:
- perspektivní zaměstnání v dobrém kolektivu s možností dalšího vzdělávání,
- odpovídající tabulkové platové podmínky s osobním ohodnocením a s případnými odměnami za kvalitně odvedenou práci nad rámec pracovních povinností,
- 5 týdnů dovolené + 5 dní sick days (zdravotní volno), pružná prac. doba, homeoffice,
- zaměstnanecké benefity: příspěvek na stravenky, příspěvek na důchodové (penzijní) připojištění, zlevněné tarify od Vodafone na mobilní telefony až pro 5 čísel.

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník Městského úřadu Česká Kamenice

Město Česká Kamenice - 01: městský úřad (sídlo)
Česká Kamenice
40721

telefon: 412151555
email: podatelna@ceska-kamenice.cz


Poslední změna: před 4 týdny