Pracovník/pracovnice v sociálních službách - preventista (Česká Kamenice)

Město Česká Kamenice nabízí v obci Česká Kamenice volnou pracovní pozici "Pracovník/pracovnice v sociálních službách - preventista". Nástupní mzda je 16 500 – 18 000 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Pracovník/pracovnice v sociálních službách - preventista
Obor(y):
Zdravotnictví
Obec:
Česká Kamenice
Mzda:
16 500 – 18 000 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSV s maturitou
Adresa pracoviště:
Město Česká Kamenice - 04 (NZDM)
Komenského 288

Další informace o volném místu

[] Místo výkonu práce: Česká Kamenice, pracovní zařazení v rámci Odboru sociálních věcí s přidělením k Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež

Výběrové řízení v rámci projektu "Prevence konfliktů a rizik spojených s nevhodným trávením volného času dětí a mládeže v České Kamenici"

Charakteristika pracovní pozice - náplň práce:
- monitoring lokalit - školní workoutové hřiště, park Franze Preidla, okolí koupaliště, výletní altánky
- spolupráce s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež (NZDM) a Městem Česká Kamenice při oslovování děti a mladých lidi ve věku 10-18 let,
- nabídka vhodných aktivit trávení volného času, zapojení do činnosti NZDM, kroužků či sportovních činností,
- zjišťování zájmů dětí a mládeže a řešení problémů,
- spolupráce při realizaci činností v NZDM,
- zapojení do aktivit NZDM ve víkendových časech - výlety, aktivity apod.

Platové podmínky
8. platová třída v souladu se zněním Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Kvalifikační předpoklady
střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Požadavky stanovené městem Česká Kamenice
- kurz pracovníka v sociálních službách (lze absolvovat i v rámci projektu),
- bezúhonnost (doložená výpisem z rejstříku trestu),
- věk minimálně 18 let,
- schopnost týmové práce.

Náležitosti přihlášky
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo,
- číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
- datum a podpis uchazeče.

Přílohy přihlášky
- životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a do-vednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky (včetně příloh)
pondělí 27.5.2024 - do 17:00 hodin. (pohovory před výběrovou komisí proběhnou v pátek 29.5.2024)

Způsob podání přihlášky
obálku označenou "VŘ - SOC" zaslat na adresu:
Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru čp. 219, 407 21 Česká Kamenice nebo předat osobně na podatelně Městského úřadu Česká Kamenice.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení a výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Vítězslav Vlček, Msc.
Tajemník MěÚ Česká Kamenice
telefon: 412 151 542, 776 500 137
email: tajemnik@ceska-kamenice.cz

Město Česká Kamenice - 04 (NZDM)
Česká Kamenice
40721


Poslední změna: před 1 týdnem